Projectaanvraag

Een aanvraag voor financiële projectondersteuning uit het PGWG fonds kan je via dit formulier indienen.

Een projectaanvraag bestaat uit:

1. Naam van de organisatie en status (vereniging,stichting of burgerinitiatief).
2. Naam van de contactpersoon en contactgegevens.
– Naam en positie van de contactpersoon in de organisatie,adres,e-mailadres,telefoonnummer
– Naam en contactgegevens van de projectverantwoordelijke en de namen en adressen van tenminste drie andere personen in de organisatie met hun:
– Woonadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
3. Het beoogde project.
– Omschrijf het probleem dat aangepakt wordt en plaats dat in de kontekst van de doelen en doelgroepen van Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle.
– Geef een omschrijving van de manier waarop het probleem zou kunnen worden aangepakt.
– Wat is de naam van het project en benoem het hoofddoel en de overige doelen van het project
– Geef aan welke doelgroep of doelgroepen u probeert te bereiken
– Wat is de looptijd van het project?
4. Werkwijze.
– Geef aan welke middelen worden ingezet om het project te doen slagen en de gewenste doelen te bereiken.
– Formuleer ook de eventuele risico’s van het project.
5. Projectorganisatie.
– Geef aan met welke personen of organisaties wordt samengewerkt in het project.
6. Begroting.
– Geef een overzicht van de verwachte kosten van het project.
7. Dekking en publiciteit.
– Welke financiële middelen brengt u in?
– Welke financiële bijdrage vraagt u van de Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle  en hoe geeft u publiciteit aan deze sponsoring?
– Welke andere mogelijke sponsoren zijn of worden door u benaderd, welke bedragen hebt u bij hen aangevraagd en wat waren hun reacties?
– Krijgt u subsidie van de (gemeentelijke) overheid?
8. Evaluatie en  verantwoording.
– Hoe en wanneer wordt het project geëvalueerd en worden sponsoren hierover geïnformeerd?
– Hoe en wanneer wordt aan de stichting Gezondheid en Welzijn Goirle inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd?

Niet in aanmerking.
Mogelijk heeft uw aanvraag betrekking op een herhaalproject , op particuliere doeleinden, of op  aanvulling van exploitatietekorten van lopende projecten. Een dergelijke aanvraag komt niet in aanmerking voor een financiële ondersteuning onzerzijds. Dit geldt ook voor aanvragen die bij een ander fonds of de overheid thuis horen. U ontvangt hierover dan een bericht.

Contact

U kunt uw ingevulde aanvraagformulier, eventueel met bijgevoegde brief, sturen naar het secretariaat van de Stichting Welzijn Goirle. Dit kan:

– per e-mail naar: info@pgwg.nl
– per post naar: PGWG, p/a Kruisbaan 30, 5051 BR, Goirle