Crowdfunding

Crowdfunding houdt in dat vele kleine investeerders een bedrag investeren in een doel waarbij zij zich betrokken voelen. De belanghebbenden geven allemaal een relatief klein geldbedrag wat bij elkaar optelt tot één grote investering waarmee het doel verwezenlijkt kan worden.
Voor het verkrijgen van kapitaal  met behulp van crowfdfunding is mogelijk een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van onder meer de vorm waarin de financieringen worden verstrekt.

Vormen van crowdfunding

  • Doneren:  geld schenken voor een goed doel
  • Sponsoring:  ondersteunen van een project van een bedrijf of particulier, tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie
  • Lenen:  uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier,
  • Investeren:  investeren in bedrijven.

Zie de website
www.crowdfunding.nl met daarop handige links naar diverse platforms
http://www.afm.nl/~/media/Files/crowdfunding/interpretatie-dnb-afm.ashx