Sponsoring

Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan organisaties of initiatieven met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit voor de sponsor te verzorgen.

1. Stel doelen en uitgangspunten vast.

2. Hoe win ik het van m’n concurrenten?
Kruip in de huid van de potentiële sponsor en bepaal wat jouw activiteit  uniek maakt?

3. Bepaal de tegenprestaties.

4. Bepaal de vorm en mogelijkheden van sponsoring, geld of in natura?
Maak een aparte begroting, wees flexibel en denk met de sponsor mee.

5. Stel een plan op.
Leg bovenstaande vast in een plan met de volgende inhoud:

 • De opgestelde randvoorwaarden. (doelgroep, doel, visie, organisatie structuur, verantwoordelijke groep en taken van de groep)
 • De analyse van de huidige situatie. (zijn er al sponsoren en zijn dat potentiële kandidaten)
 • Waarom sponsoring en de ambities.
 • Omschrijving aanbod.
 • De sponsorpiramide. (Bijvoorbeeld goud, zilver, brons of de club van 100 waarbij je onderscheid maakt in de omvang van sponsoring. Hoe hoger de financiële waarde, hoe meer tegenprestaties de sponsor krijgt )
 • Wijze van selecteren, benaderen en evalueren van sponsoren.

6. Maak een lijst met mogelijke  sponsoren.
Welke bedrijven hebben een goede match of zijn al bekend.

7. Bepaal de benaderwijze van deze sponsoren.
Schriftelijk, telefonisch, uitnodigen op activiteit.

8. Stel een contract op.
Bij een match, in welke vorm dan ook, stelt u een contract op met de volgende inhoud:

 • De contractpartijen met naam en toenaam en de looptijd.
 • Omschrijving van de activiteit waar de sponsoring op van toepassing is
 • De prestatie van de sponsor.
 • De prestatie van de gesponsorde.
 • Methode en termijn  om het contract op te zeggen.
 • Wat te doen bij geschillen.
 • Rechten en plichten van partijen.

9. Evaluatie en behoud.

 • Stuur/breng na afloop van het evenement een bedankje.
 • Evalueer jaarlijks de afspraken.
 • Blijf  in contact met de sponsor door steeds weer verassende, opvallende of unieke tegenprestaties.

10. Investeer in het leggen van contacten. Het is belangrijk een goed netwerk op te bouwen.