Werving van financiën

Stappenplan financiering

1. Maak eerst een analyse van uw organisatie.
Kunnen we de beoogde wens/ activiteit realiseren? Welke financieringsbron past het beste bij onze organisatie/vereniging

2. Maak een projectplan.

Waarvoor wordt geld gezocht? Wat en hoeveel heeft uw organisatie nodig; kennis, materialen, menskracht, financiën? Wat is de doelstelling en wie hebben er profijt van? Welke acties moeten ondernomen worden qua inzet, menskracht en tijd om het doel te bereiken? Hoe is de tijdsplanning? Maak een uitgebreide begroting met kosten en inkomsten. Vergeet daarbij niet om ook de eigen bijdrage van de organisatie in geld, tijd, mensen en middelen op te nemen.

3. Oriënteer u op de verschillende financieringsbronnen.

Er zijn naast eigen inbreng nog vier andere  financieringsbronnen, namelijk fondsen van particulieren en bedrijven, subsidies van de overheid, sponsoring door bedrijven en crowdfunding. Kijk verder onder de kopjes ‘eigen inbreng’, ‘fondsenwerving’, subsidies’, ‘sponsoring’, en crowdfunding’ voor meer informatie.

Tips
De informatie op deze site is beknopt. Voor meer informatie, tips en ideeën kunt u kijken op een van onderstaande sites. Daarnaast staan hieronder enkele boekentips.

Handige sites:
www.clubkasspekken.nl
www.fondsenboek.nl
www.fondswervingonline.nl
Goede-doelen.startpagina.nl
Subsidie.startpagina.nl
Vermogensfondsen startpagina

Boeken:

 • FondsenBoek 2014 (Kennisbank Filantropie) (ISBN9789057309472 )
 • de FondsenDisk (ISBN 9789057309489)
 • fondsenwerving doe het zelf handleiding pdf (gratis te downloaden via http://ebookbrowsee.net)
 • Handboek Fondsenwerving – door Drs. Maerten C.G. Verstegen (ISBN 9074312152)
 • Handboek vermogensfondsen voor de aanvrager – door Esther Leeuw (ISBN 9057308401)
  (Eind van dit jaar verschijnt er een verbeterde versie van Stance van Heijst)
 • Online-boek: Online fondsenwerving anno 2013 – Jordan van Bergen
 • Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart – door mr. drs. Petra Hoogerwerf (EAN: 9789075458701)
 • www.jipdenhaag.nl/jouwidee.images/stories/download/0410-doehetzelf-DH-web.pdf
 • Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart – door mr. drs. Petra Hoogerwerf (EAN: 9789075458701)