Over

Over ons

Eind 1994 werd de vereniging Wit-Gele Kruis Goirle opgeheven. De aktiviteiten werden ondergebracht bij de regionale Vereniging Thuiszorg Midden-Brabant (nu Thebe). Het toenmalige bestuur van de Kruisvereniging was van mening dat het vermogen van de Vereniging niet naar de regionale instelling moest overgaan. Het vermogen was immers ontstaan uit de bijdragen van de Goirlese bevolking. Daarom moest het  ten goede blijven komen aan de Goirlese gemeenschap. Daartoe werd door het bestuur de Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle in het leven geroepen met als taak om de gezondheid en het welzijn van de Goirlese bevolking te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2012 heeft een samensmelting van het gemeenschapsfonds Goirle- Riel en de Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle plaatsgevonden.

De Stichting Gezondheid en Welzijn heeft de volgende doelen:
• Het financieel ondersteunen van burgerinitiatieven die aktiviteiten willen ontwikkelen of voorzieningen in het leven willen roepen op het terrein van gezondheid en welzijn. Die aktiviteiten moeten wel  speciaal gericht zijn op kwetsbare groepen (als alleenstaande ouderen, mensen met een beperking en kansarme jongeren met lage opleiding en grote afstand tot de arbeidsmarkt).
• Onze kennis en kunde beschikbaar te stellen en aan te bieden aan beginnende initiatieven.
• Zelf – of in samenwerking met andere organisaties –  projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de Goirlese bevolking.

Over u

Hebt u in overleg en samenwerking met anderen een initiatief genomen om een uniek project op te starten op het terrein van gezondheid en/of welzijn in Goirle maar ontbreekt het u aan de nodige financiën dan kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning bij ons indienen. Maar het initiatief moet gericht zijn op de doelgroepen die wij op het oog hebben. Een aanvraag doet u door een projectaanvraagformulier in te vullen en  aan ons toe te sturen (onze adresgegevens vindt u onder Contact op onze site).
Binnenkomende aanvragen worden voor ontvangst bevestigd. Eventueel wordt nadere informatie gevraagd of wordt de aanvrager uitgenodigd voor bespreking van de aanvraag.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Joop Neervens
Secretaris/Penningmeester: Bas van Elsacker
Leden: Frans Hoekstra, Ilse Knippels-Prinsen, Johan de Koster