• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Wie zijn wij?

Historie Platform Gezondheid en Welzijn Goirle:

Platform Gezondheid en Welzijn Goirle wordt in 1994 opgericht o.a. met als doel de (relatief beperkte) middelen van het voormalige Wit-Gele Kruis in te zetten ten behoeve van de Goirlese gemeenschap. Met ingang van 1 januari 2012 heeft een samensmelting van het gemeenschapsfonds Goirle Riel en Platform Gezondheid en Welzijn Goirle plaatsgevonden.

Doel:

De PGWG stelt zich als doel een (complementaire) bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Goirle in het algemeen, maar van de kwetsbare groepen in de kernen Goirle en Riel in het bijzonder. Onder kwetsbare groepen o.a. te verstaan mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen en jongeren.

Visie:

Het hierboven vernoemde doel wensen wij te bereiken vanuit de hierna volgende visie:

 • We realiseren ons dat we met het nastreven van het vernoemde doel een maatschappelijk belang dienen
 • We wensen onze maatschappelijke betrokkenheid zo deskundig mogelijk in te zetten ten behoeve van de vernoemde doelgroepen
 • We hebben voor de realisatie van ons doel een vijftal kernactiviteiten benoemd

Kernactiviteiten:

Om haar doel te bereiken hanteert de PGWG een vijftal kernactiviteiten:

 • Nastreven van een brede bekendheid met name ook bij de doelgroepen
 • Werken aan de realisatie en instandhouding van een informeel netwerk
 • Stimuleren en/of faciliteren, bij voorkeur "bottum up", van burgerinitiatieven
 • Fungeren als platform/katalysator en prikkelen tot debat als middel tot.....
 • Co-faciliteren, mede mogelijk maken, van (burger)initiatieven (geen over name ervan!)

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Pieter van Harberden
Secretaris: Max Knegtel
Penningmeester: Bas van Elsacker
Leden: Frans Hoekstra, Ilse Knippels-Prinsen, Johan de Koster, Ans van Velzen

 

Actueel

• Artikel Brabants Dagblad d.d. 3 december 2016:

Nieuwe brug Molenpark

• Artikel Raadsledennieuws juni 2016, nr. 3:

Informele zorg, zit er nog meer in het vat?

• Artikel Brabants Dagblad d.d. 21-1-2015:
Zelfhulp en lokale overheid: een paar apart?

• Artikel Brabants Dagblad 2014:
Zelfhulp geneest niet, maar je wordt er wel beter van.

• Artikel Goirles Belang d.d. 19-11-2014:
Er is geld, maar waar zijn de goeie plannen?

• Artikel Kleine Kernen Krant 2014-15 nr. 4:

De stille kracht van zelfgroepen.